Kalender

På gång:

Lena Petersson deltar i BokTorg 2022 den 27 maj klockan 11:00-16:00 vid Ågatan/S:t Lars kyrka i Linköping. Hon säljer Detta resulterade ofta i oro och gråt för 200 kronor. Hon tar emot kontanter eller swish. BokTorg är en del av Kulturveckan.

Lena Petersson signerar en bok. Foto: Lena Petersson.

Lena Petersson signerar en bok. Foto: Lena Petersson.