Ögonblick – Autism- och Aspergerförbundets medlemstidning

”I den här delen beskrivs hur Lena gjorde utredning, fick sin diagnos och hur livet blivit efter det. […] Hon hoppas på att med sin självbiografi kunna bidra till att öka förståelse för hur det kan vara att leva med asperger.” ur recensionen ”Efter diagnosen”. Bokrecension av Detta resulterade ofta i oro och gråt i Ögonblick, nr 4, 2018, s. 25.