Böcker

Varför bläckar alla mina pennor? är nu även tillgänglig på Scribd och Unibook

Jag publicerade Varför bläckar alla mina pennor? på Vulkan.se, 2008 https://www.vulkan.se/Presentation.aspx?itemid=5803. Idag har jag även publicerat den på Scribd.com och Unibook.com http://www.unibook.com/unibook/site/bookdetail/?bookid=12119 (Pocket) http://www.unibook.com/unibook/site/bookdetail/?bookid=12120 (Hårdpärm/Inbunden).

I egenskap av användare utanför USA så kan jag inte sälja boken i Scribd Store utan bara publicera den i min profil för gratis läsning http://www.scribd.com/doc/30754718/Varfor-blackar-alla-mina-pennorprovlasningsversion. Det är dock väldigt bra eftersom bara förordet ryms i provläsningsutdraget på Vulkan.se och Unibook.com.