Böcker

Passa på att lyssna på mina dikter hos Östgöta Taltidning

Östgöta Taltidning publiceras på torsdagarna, men redan nu finns delar ur den publicerade på tidningens lyssnaavdelning. Mina dikter är en av de strömmande ljudfilerna.

Har du laddat ner gratisversionen av realplayerspelaren? Då tycker jag att du ska bege dig till Östgöta Taltidnings webbsida och lyssnaavdelningen http://www.ostgotabibliotek.se/Default.asp?LibraryID=6&MenuItemID=7380&CategoryID=6871 för där kan man just nu lyssna på mina dikter om man har realplayer. Annars kan man ladda ner gratisversionen av spelaren. De strömmande ljudfilerna byts ut när nytt innehåll publiceras i Taltidningen så passa på att lyssna på dikterna medan de finns där.